Festyny Funduszy Unijnych „Kultura na zdrowie!”

Logotyp projektu Kultura na zdrowie. Niebiesko tło, u góry żółty napis Festyn funduszy unijnych. Poniżej kolorowy napis kultura. Na dole niebieski napis na zdrowie. Zamiast litery O w słowie zdrowie czerwone serduszko z symbolicznie pokazanym zapisem EKG.

Celem projektu jest informowanie z wykorzystaniem działań kulturalnych o inwestycjach jakie zostały zrealizowane ze środków unijnych, których dysponentem był toruński Urząd Marszałkowski.

Do projektu zostały zaproszone cztery miejscowości (nie przekraczające 12 tyś mieszkańców), znajdujące się w czterech różnych powiatach.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w plenerach, w miejscach związanych ze środkami unijnymi, w terminach: 30 września oraz 1, 7 i 8 października.

Zdecydowaliśmy się na cykl 4 wydarzeń utrzymanych w formie popularnych rodzinnych festynów, które zatytułowaliśmy Kultura na zdrowie!

Do projektu zostały zaprosiliśmy następujące miejscowości:

  • 30.09 – Strzelno
  • 1.10 – Golub Dobrzyń
  • 7.10 – Płużnica
  • 8.10 – Brodnica

Punktem wyjścia do stworzenia programu działań była chęć ukazania w atrakcyjny sposób jak wiele nasze województwo zawdzięcza środkom unijnym i jak dzięki dofinansowaniom przez ostatnie 18 lat zmieniła się polska rzeczywistość. Zmiany te są szczególnie widoczne w mniejszych miejscowościach, które dzięki środkom unijnym tak wiele zyskały.

Podczas każdego z wydarzeń zostaną zlokalizowane cztery strefy: strefa koncertów, strefa animacji, strefa foodtrucków i strefa pokazów medycznych

We wszystkich lokacjach zostanie postawiona duża scena, zaś w świetle sceny zainstalowana zostanie ścianka ledowa. Na ściance wyświetlenie będą spoty informujące o inwestycjach poczynionych w regionie z funduszy unijnych.

Organizatorem wydarzeń jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Producentem: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Fundacja Art Connections

Wydarzenia są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Newsletter