Grafika przedstawiająca nagrody Złote Młynki Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury. Po lewej stronie znajdują się kontury młynka, a po prawej napis Złote Młynki Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury na tle konturu województwa kujawsko-pomorskiego.

Złote Młynki | Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury

Kiedy

23.10.2024

Otwieramy zgłoszenia osób i podmiotów do drugiej edycji Złotych Młynków – Kujawsko-Pomorskich Nagród Animacji Kultury.

Złote Młynki to nowe nagrody przyznawane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w czterech kategoriach:

  1. Animator/Animatorka roku – nagroda im. Agnieszki Dąbrowskiej https://forms.gle/sTc8Krr3e8ffMQg39 – nagroda pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Nadzieja animacji kultury – nagroda pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego https://forms.gle/nrpNnWPTGAsEUhpc6
  3. Zespół https://forms.gle/VhwJrKnb67RX1ABs9
  4. Mecenas kultury https://forms.gle/27Fz7dZs16c32M6M6

Celem nagrody jest docenienie osób, które tworzą lub wspierają działania kulturalne prowadzące do zmiany społecznej – integrujące i angażujące lokalne społeczności, włączające grupy/osoby wykluczone z życia społeczno-kulturalnego, budujące dialog, porozumienie etc.

Na nagrodę składa się:
a) statuetka Złotego Młynka
b) nagroda finansowa (z wyłączeniem kategorii Mecenas kultury).

Nagroda może być przyznana wyłącznie osobom/podmiotom działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

O wynikach konkursu zdecyduje 4-osobowa Kapituła złożona z osób reprezentujących różnorodne środowiska kultury z całego województwa.

Konkurs składa się z trzech etapów:
a) przyjmowanie zgłoszeń – do 12 września 2024 do godziny 23:59
b) Wyłonienie maksymalnie 4 nominacji w każdej kategorii – do 30 września 2024.
c) Wyłonienie laureatów i laureatek w każdej kategorii i wręczenie nagród 23 października 2024 podczas II Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.

Regulamin i szczegółowy opis kategorii jest dostępny tutaj (kliknij).

Nagrodę w kategorii Animator/Animatorka roku – nagroda im. Agnieszki Dąbrowskiej Patronatem Honorowym objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Nagrodę w kategorii Nadzieja Animacji Kultury Patronatem Honorowym objęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska

Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego - strona główna
Newsletter