Mobilny WOAK – zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (2023)

Cyfrowa konsoleta do nagłaśniania koncertów. W tle rozmyty zarys gitary i wzmacniacza gitarowego na scenie.

Mobilnosć i dostępność WOAK-u

W drugiej połowie roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu wzbogaci się o wyposażenie niezbędne w nowoczesnej instytucji kultury. Szczególnie takiej, dla której obszarem działania jest region zamieszkany przez ponad dwa miliony ludzi. W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucja zrealizuje projekt „Mobilny WOAK – zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”.

Projekt opiera się na dwóch podstawowych filarach. Z jednej strony jest to tytułowa mobilność, czyli umożliwienie organizowania wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach województwa. Natomiast z drugiej strony WOAK stanie się instytucją jeszcze bardziej dostępną włączając w obieg kulturalny osoby niedosłyszące i słabo słyszące.

Dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN oraz Samorządu Województwa zakupione zostaną m.in.: mobilny system nagłośnieniowy, który może być wykorzystany zarówno w siedzibie WOAK w Młynie Kultury, jak i w różnych miejscowościach regionu, równie mobilny system oświetlenia sceny, a także podesty, rampy i okotarowanie. Ważnym elementem projektu jest zakup pętli indukcyjnej o zasięgu około 150 m, która umożliwi uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych osobom słabo słyszącym i niedosłyszącym. Kładąc nacisk na mobilność, projekt zakłada również zakup przyczepki samochodowej, dzięki czemu kultura na wysokim poziomie dotrze do każdego miejsca w regionie.

Dofinansowanie z budżetu Ministra: 63.000 zł

Projekt „Mobilny WOAK – zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”

w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”

czerwiec-grudzień 2023 r.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Newsletter