Na zielonym tle złota rzeźba przedstawiająca staroświecki młynek do kawy. Obok napis Złote Młynki, Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animjcji Kultury.

Złote Młynki | Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury

Otwieramy zgłoszenia dla osób i podmiotów kandydujących do Złotych Młynków – Kujawsko-Pomorskich Nagród Animacji Kultury.

Złote Młynki to nowe nagrody przyznawane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w czterech kategoriach:

 1. Animator/Animatorka roku – nagroda im. Agnieszki Dąbrowskiej
  (formularz zgłoszeniowy)
 2. Nadzieja animacji kultury – nagroda pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (formularz zgłoszeniowy)
 3. Zespół
  (formularz zgłoszeniowy)
 4. Mecenas kultury
  (formularz zgłoszeniowy)

Celem nagrody jest docenienie osób, które tworzą lub wspierają działania kulturalne prowadzące do zmiany społecznej – integrujące i angażujące lokalne społeczności, włączające grupy/osoby wykluczone z życia społeczno-kulturalnego, budujące dialog, porozumienie etc.

Na nagrodę składa się:

a) statuetka Złotego Młynka

b) nagroda finansowa (z wyłączeniem kategorii Mecenas kultury).

Nagroda może być przyznana wyłącznie osobom/podmiotom działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

O wynikach konkursu zdecyduje 4-osobowa Kapituła złożona z przedstawicieli_lek środowiska kultury z całego województwa.

Konkurs składa się z trzech etapów:

a) przyjmowanie zgłoszeń – do 21 września 2023.

b) Wyłonienie maksymalnie 4 nominacji w każdej kategorii – do 30 września 2023.

c) Wyłonienie laureatów_ek w każdej kategorii i wręczenie nagród 25 października 2023 podczas I Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.

Regulamin i szczegółowy opis kategorii jest dostępny tutaj (kliknij).

Nagrodę w kategorii Nadzieja Animacji Kultury Patronatem Honorowym objęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska

ALT: Herb województwa kujawsko-pomorskiego i podpis Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.
Newsletter