Anastazja Pugaczowa przykucnęła ze swoją córką na chodniku lekko przyprószonym śniegiem. W tle przechodnie i pojedyncze drzewa.

Świat to za mało/ The world is not enough | Mariupol

Kiedy

27.09.2023 | 18:00

Gdzie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Kościuszki 75-77 | 4 piętro

Pokaż na mapie

Świat to za mało to nowy cykl spotkań, podczas których będziemy rozmawiać z migrantami i migrantkami mieszkającymi na stałe lub czasowo w naszym regionie.
To otwarte rozmowy, podczas których będziemy rozmawiać o stereotypach oraz weryfikować je z rzeczywistością.

 

Każde spotkanie poświęcone będzie jednemu krajowi/miastu.

 

Tym razem zapraszamy o rozmowę o Mariupolu – ukraińskim mieście w obwodzie donieckim. Gościnią spotkania będzie Anastasiia Pugachova.

 

Porozmawiamy o stereotypach, jakie mamy w głowie, myśląc o Mariupolu i wschodniej Ukrainie, a także o tym, jak Anastasiia wyobrażała sobie życie w Polsce przed przyjazdem.

 Partnerem cyklu jest Fundacja Emic.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim i polskim.

 

________________________________________________

 

The world is not enough is a new series of meetings where we will talk to migrants and migrant women living permanently or temporarily in our region.
These are open discussions where we will talk about stereotypes and verify them with reality.

 

Each meeting will be dedicated to one country/city.

 

This time we invite you to talk about Mariupol – a Ukrainian city in the Donetsk region. Anastasiia Pugachova will be the guest of the meeting.

 

When: 27 September, 6 pm
Where: WOAK, 75-77 Kościuszki Street, 4th floor

 

We will talk about the stereotypes we have in our minds when we think of Mariupol and eastern Ukraine, as well as how Anastasiia imagined life in Poland before her arrival.

 The partner of the series is Emic Foundation.

The meeting will be held in English and Polish.

Newsletter