Grafika przedstawia kolorowy odcisk palca na czarnym tle. Odcisk palca jest złożony z linii papilarnych. Pod odciskiem palca, jako tło, widoczny jest fragment obrazu Witkacego zatytułowany Portret Doktora Ignacego Wasserberga. W prawym górnym rogu znajdują się trzy białe piktogramy: audiodeskrypcji, materiałów dotykowych oraz materiałów zapachowych.

Poszukujemy instytucji partnerskich do projektu „Invisible Painting. Art Discussion Series”! | Niewidzialny obraz. Cykl dyskusji o sztuce

Szukamy 4 muzeów, galerii lub ośrodków kultury prowadzących stałą działalność wystawienniczą w województwie kujawsko-pomorskim, które zostaną partnerami w projekcie „Invisible Painting. Art Discussion Series” – „Niewidzialny obraz. Seria dyskusji o sztuce”.

O projekcie:

Tym działaniem stworzymy włączającą, przyjazną i wielozmysłową przestrzeń do dyskusji o sztuce, wykorzystując projektowanie uniwersalne jako metodę angażującą w równym stopniu osoby z niepełnosprawnością wzroku jak i te widzące.

Pretekstem do rozmowy będzie dyskusja o obrazie Witkacego „Portret doktora Ignacego Wasserberga”, znajdującego się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dzięki tyflografikom, audiodeskrypcji, elementom dotykowym i aromatom, uczestnicy będą rozmawiać o obrazie bez angażowania zmysłu wzroku, wykorzystując dotyk, zapach, smak i dźwięk.

Więcej informacji o naszym projekcie tutaj https://encc.eu/microgrants/invisible-painting-art-discussion-series

Na czym polega partnerstwo w projekcie?

  • Przyjeżdżamy do Waszej instytucji z modelowym działaniem. Wizytę dzielimy na dwie części:
  • multisensoryczną dyskusję nt. obrazu Witkacego, do której zapraszamy do 20 osób uczestniczących – widzących i z niepełnosprawnościami wzroku (nabór i promocja dyskusji leży po Waszej stronie)
  • wewnętrzne spotkanie podsumowujące, w którym biorą udział przynajmniej 2 osoby z Waszej instytucji zaangażowane w tworzenie/kuratorowanie wystaw, podczas którego omówimy dyskusję i zastosowane metody.
  • Zapraszamy Was na warsztaty (2 osoby z każdej partnerskiej instytucji), podczas których dzielimy się z Wami wypracowanym modelem i dobrymi praktykami z projektu, dzięki którym sami będziecie w stanie wykorzystać we własnej praktyce elementy projektowania uniwersalnego oraz angażowania osób z niepełnosprawnościami wzroku przez pobudzanie różnych zmysłów.

Udział w projekcie jest dla Was bezpłatny. Wysyłając zgłoszenie, zobowiązujecie się do udziały w obu częściach projektu minimum 2 tych samych osób.

Dla kogo?

Do współpracy zapraszamy instytucje spełniające cztery warunki:

  • Wasza siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wasza instytucja podejmowała już działania angażujące osoby z niepełnosprawnością wzroku
  • Wasza instytucja prowadzi stałą działalność wystawienniczą
  • chcecie poszerzyć swoją działalność o działania angażujące osoby z niepełnosprawnościami wzroku.

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 22 czerwca włącznie: https://forms.gle/Swh5EuEQSJSKjcNU7

Wyniki naboru

O wynikach naboru poinformujemy wszystkie zgłoszone instytucje do 30 czerwca włącznie. Wyboru dokona zespół w składzie Łukasz Wudarski – dyrektor WOAK-u oraz Patrycja Gancarczyk – koordynatorka dostępności, oceniając zgodność zgłoszeń z założeniami projektu oraz motywację do udziału.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności – Patrycją Gancarczyk – patrycja.gancarczyk@woak.pl

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Projekt dofinansowano ze środków European Network of Cultural Centres w ramach projektu  Up Grants 2024.

Newsletter