Na zdjęciu od lewej: Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Województwa Mazowieckiego, Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Joanna Orlik, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury, Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK-u, Tomasz Kasprzak, niezależny badacz kultury i Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Dołączamy do życzeń dla Mazowieckiego Instytutu Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury świętuje dziesięciolecie. W „urodzinach” udział wzięli również Łukasz Wudarski i Katarzyna Pągowska – nasz dyrektorski duet. Całym zespołem WOAK-u dołączamy do życzeń dla Mazowieckiego Instytutu Kultury.

W ramach obchodów odbyła się konferencja środowiskowa pod hasłem Po co nam regionalne instytucje kultury?. Uczestniczyli w niej: Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Robert Piaskowski dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Joanna Orlik, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK-u i Tomasz Kasprzak, niezależny badacz kultury. Dyskusję prowadziła Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury. Przyznała, że swoistym benchmarkiem był dla niej Małopolski Instytut Kultury. Z kolei Joanna Orlik zwróciła uwagę na potrzebę większego zakorzenienia wojewódzkich centrów kultury w ich regionach. Wśród panelistów był również Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK-u. Odwołując się do prawie dwuletniego doświadczenia naszego dyrektorskiego duetu: Katarzyny Pągowskiej i swojego przyznał, że w tej chwili za priorytetowe zadanie naszej instytucji uważa wspieranie kadr kultury. Nawiązując zaś do wypowiedzi dyrektora NCK, Roberta Piaskowskiego, przyznał, że funkcję WOAK-u upatruje również w roli bufora pomiędzy samorządami, czyli organizatorami i samymi instytucjami.

Newsletter