Контакти

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Kościuszki 75-77
87 – 100 Toruń

tel. 56/652 27 55
lub 56/651 02 50
tel. kom. +48 603 773 743

e-mail: woak@woak.torun.pl

Bank: MILLENNIUM 
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253

NIP: 9561223699

REGON: 871238709

Pinezka

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
honoruje Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze takiej karty objęci są 25% zniżką na opłaty za warsztaty, kursy i szkolenia.
Zniżka nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami.


Osoby zainteresowane tą zniżką prosimy o kontakt.


DYREKTOR

Łukasz Wudarski
e-mail: dyrektor@woak.pl


ZASTĘPCZYNI DYREKTORA DS. MERYTORYCZNYCH

Katarzyna Pągowska
e-mail: katarzyna.pagowska@woak.pl

SEKRETARIAT

Anna Weistock-Mentel
Specjalistka ds. obsługi sekretariatu i gościnności
e-mail: anna.weistock-mentel@woak.pl


KADRY

Marzenna Szymecka
Specjalistka ds kadr i archiwum zakładowego
e-mail: marzenna.szymecka@woak.pl


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Barbara Gościńska
główna księgowa
e-mail: barbara.goscinska@woak.pl

Danuta Lemanik
specjalistka ds. kasy i księgowości
e-mail: danuta.lemanik@woak.pl

Arleta Prochera
specjalistka ds. finansowo-księgowych
e-mail: arleta.prochera@woak.pl


PROJEKTY I DOSTĘPNOŚĆ

Katarzyna Peplinska-Pietrzak
specjalistka ds. projektów i koordynacji dostępności
e-mail: katarzyna.peplinska-pietrzak@woak.pl


ADMINISTRATOR STRONY

Robert Marszałkowski
specjalista ds. informatyki
e-mail: robert.marszalkowski@woak.pl

DZIAŁ ANIMACJI KULTURY

Weronika Droszcz
kierowniczka Działu Animacji Kultury
e-mail: weronika.droszcz@woak.pl

Grzegorz Kaźmierski
specjalista ds. animacji kultury
e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.pl

Aleksandra Matuszewska
specjalistka ds. animacji kultury
e-mail: aleksandra.matuszewska@woak.pl

Paula Rudź
specjalistka ds. animacji kultury
e-mail: paula.rudz@woak.pl

Waldemar Urbański
specjalista ds. animacji kultury
e-mail: waldemar.urbanski@woak.pl

Agnieszka Zakrzewska
specjalistka ds. animacji kultury
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.pl

DZIAŁ PROMOCJI

Kamil Hoffmann
kierownik Działu Promocji
e-mail: kamil.hoffmann@woak.pl

Karolina Kasprzak
specjalistka ds. promocji
e-mail: karolina.kasprzak@woak.pl

Monika Bojarska
graficzka
e-mail: monika.bojarska@woak.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Marek Kantorski
kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
e-mail: marek.kantorski@woak.pl

Mikołaj Kiełbasiewicz
specjalista ds. obsługi technicznej
e-mail: mikolaj.kielbasiewicz@woak.pl

Henryk Marynowski
specjalista ds. obsługi technicznej

Dariusz Mejger
specjalista ds. obsługi technicznej

Małgorzata Siemianowska
specjalistka ds. obsługi gospodarczej

Beata Sierocka
specjalistka ds. obsługi gospodarczej