Доступність

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK) mieści się w Młynie Kultury, przy ul. Kościuszki 75-77 na piętrach 4., 5. i 6.

Na piętrze 4. są sale warsztatowe, sekretariat i dyrekcja. Na 5. piętrze znajduje się sala widowiskowa. Przestrzenie na 4. i 5. piętrze są ogólnodostępne. Możecie tu odpoczywać, spotykać się i pracować. Na 6. piętrze znajdują się pomieszczenia, do których dostęp mają tylko osoby pracujące w WOAK-u.

Jeśli przyjedziecie do nas rowerem, możecie korzystać ze stojaków przed wejściem głównym. Parking dla gości zmotoryzowanych znajduje się w głębi ulicy Łokietka – za Młynem Wiedzy i parkingiem dla autokarów. Prosimy nie parkować samochodów przed głównym wejściem.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście do budynku Młyna Kultury znajduje się od strony ulicy Łokietka. Do wnętrza prowadzą drzwi obrotowe oraz drzwi rozwierane jednoskrzydłowe. Aby się do nich dostać, należy pokonać kilka schodów.

Drugie wejście jest od ulicy Dworcowej i jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Do wnętrza prowadzą drzwi automatyczne. Wewnątrz budynku tuż obok drzwi znajdują się dwie windy.

Na parterze codziennie w godzinach 7-22 i w soboty w godzinach 8-15 przebywa osoba z ochrony, która udziela informacji. Jeżeli wydarzenie odbywa się w innych godzinach niż wyżej wymienione, ochrona jest także obecna i służy pomocą.

Do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury można dotrzeć schodami lub windą. Schody są wyposażone w poręcze. Winda posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz jest udźwiękowiona.

Wszystkie pomieszczenia są pozbawione barier poziomych. Są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie znajduje się także przewijak dla niemowląt.

 Na 5. piętrze znajduje się krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

Psy asystujące

Mile widziane są psy asystujące, na które czeka miska wody.

Miejsce przyjazne dla osób wrażliwych sensorycznie

Posiadamy słuchawki wygłuszające oraz obiekty sensoryczne, które sprzyjają wyciszeniu i relaksacji. Na wybranych wydarzeniach zapraszamy do miejsca ciszy.

Miejsce przyjazne rodzinie

W toalecie na każdym piętrze znajduje się przewijak dla niemowląt. W planach jest także udostępnienie pokoju rodzica z dzieckiem. Będzie on znajdował się na parterze budynku.

Dostępność zaczyna się od człowieka

Zespół WOAK-u systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu dostępności oraz komunikacji i obsługi odbiorców z różnymi potrzebami. Do tej pory odbyły się m.in. szkolenia uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz szkolenia z savoir-vivre, komunikacji i obsługi odbiorcy z niepełnosprawnością wzroku oraz osób g/Głuchych.